Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Ἄννας Καμιένσκα, "Σημειώσεις" - ... Ἐς μνήμην...

Ἀπόδοση στά Ἑλληνικά: Νατάσα Κεσμέτη
Δέν ὑπάρχει πιά σπιτικό. Πουθενά νά ἐπιστρέψω.
Τό σπίτι μου ἐρείπιο, νεκροταφεῖο.
Μπορεῖ νά λαχταράει κανείς τόν τάφο,
ἀλλά γιά δοκίμασε
νά ζήσεις ἐκεῖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: