Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Νατάσας Κεσμέτη: Βρεῖτε τόν ...Σταῦρο σας ! ἤ Οἱ Εὐχές μουὉ δικός μου ζεῖ καί βασιλεύει ! Πῶς νά χωρέσω σέ λίγες λέξεις τήν ὑπέρβαση τῆς καθημερινῆς του πραγματικότητας ;
Σταῦρο, σ’εὐχαριστῶ γιά τό σπαρταριστό  χιοῦμορ, τήν ἀκάματη δημιουργική  μαχητικότητα  σου. Γιά τό ὅτι εἶσαι ἀνοιχτός στόν Ἄλλο, χωρίς νά καταπατᾶς τά δικά σου  ὅρια.
Μέ  πόση  ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό σου καί ἐλευθερία ἔχεις προικοδοτηθεῖ!
 Γιά νά μή μοιάζουν ὅμως οἱ εὐχές μου μέ  «λόγια  τοῦ ἀέρα », πρέπει νά βρῶ τό θάρρος τῆς ὁμολογίας: Ἤσουν σγουρόμαλλο νήπιο ὅταν ἤμουν κοπελίτσα . Ὑπέφερα βλέποντάς σε νά κάνεις ἀσυνήθιστο πατίνι σχεδόν κολλητά στό πεζοδρόμιο. Ἀπέστρεφα τό βλέμμα, νομίζοντάς σε δυστυχισμένο.  Ἀργότερα  ὅσα ἔνιωθα  ἤ σκεπτόμουνα γιά τ’  ἀνάπηρα παιδιά  τοῦ σχολικοῦ σου, ἔρχονταν σέ σύγκρουση μέ τό  κεφάτο,  πανέξυπνο  πρόσωπο σου,   στό ἱστορικό   μαγαζάκι σας .  Ἐξαίρετέ μου πωλητή , δέν μποροῦσα νά  ἑρμηνεύσω  τήν ἀντίφαση , γιατί τό λάθος  βρισκόταν στή δική μου ματιά .

«Χωρίς αἰσιοδοξία ἡ ζωή δέ βγαίνει», ἐπαναλαμβάνεις καί θαυμάζω τά πόδια σου πού ὑπερβαίνουν τόν...ἑαυτό τους! Θαυμάζω τό ἦθος καί τό σθένος  τῆς πίστης σου στό Δῶρο τῆς ὕπαρξης, μ έ  ὅ λ α  τ ά  δ ε ι ν ά  τ η ς.    

Νά λοιπόν οἱ εὐχές μου  γιά τά φετεινά Χριστούγεννα, γιά τό 2013 καί γιά πάντα :  
         Ψάξτε   κατεπειγόντως τόν δικό σας  Σταῦρο !
   Ἄν δέν τόν βρεῖτε ( κάτι  πού ἀποκλείω ) τότε  παρατηρεῖστε  τόν ἀνθισμένο Σταυρό στά λαϊκά κεντήματα .  Τί  σημαίνουν τά στάχυα ἤ οἱ παπαροῦνες πού τόν τυλίγουν ;
 Ὅλα  ἀ ν ε β α ί ν ο υν  ἀπό τή ρίζα τοῦ τάφου στό φῶς τ’ οὐρανοῦ . Ὅλα τά σταυρωμένα  ἐρωτεύονται τή Ζωή .
  Ἄς διαλέγουμε ἐπίμονα κι ἐμεῖς ὅ,τι μᾶς  ζ ε ῖ  κι ὄχι ὅ,τι μᾶς πεθαίνει . Χωρίς νά θέτουμε ὅρους . Χωρίς  μικροϋπολογισμούς, παζαρέματα  καί μιζέριες  πού φανερώνουν φοβισμένες αὐτοάμυνες  . Μέ μιά προϋπόθεση : τήν  ἀπροϋπόθετη ἀγάπη.
 Αὐτή γεννᾶται ἐξ οὗ καί τό δοξαστικό :
                       Χριστός  Γεννᾶται –Δοξάσατε!  


Προεόρτια Χριστουγέννων  2012 


Δεν υπάρχουν σχόλια: