Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ἀπό τόν συλλογικό τόμο  Τά λόγια σου σάν μέλι *
                                    Σύγχρονες Ἀναγνώσεις στούς Ψαλμούς 

Ἐκδόσεις Ἐν Πλῳ, , Σεπτέμβριος  2012 , σελ. 304

Δεν υπάρχουν σχόλια: