Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

[Ατμός]...θρόμβοι θάλασσας
στεγνώνουν πάνω σου
Λάμνει το καλοκαίρι