Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

['Ατμός]...


Ἡ βροχή στό σῶμα σου
Σάν νά ξέπλυνε
τόν κόσμο σύμπα