Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

[Ἀτμός]...


Κρότος χεριοῦ
τῆς μάνας
Ζωή κεραυνός