Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

['Ατμός]...


Ἡ βροχή στό σῶμα σου
Σάν νά ξέπλυνε
τόν κόσμο σύμπα

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

[Ἀτμός]...

Φαίνεται
πώς στά μπαγκάζια σου
τά φόρτωσες ὅλα.
Καί τά χαρακτηριστικά σου ἀκόμα.
Ἀλλά πῶς γίνεται
κι ὅσοι ἄντρες συναντῶ
κρατᾶν ἀπό ἕνα δῶρο σου
πατέρα;

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

[Ἀτμός]...


Κρότος χεριοῦ
τῆς μάνας
Ζωή κεραυνός