Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

['Ατμός] ...


Σμάρια πουλιῶν
ἀνθίζουν στούς κήπους
φωλιές ἀνθρώπων
πνίγουν τό βουνό