Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

['Ατμός] ...Ἄδολη μέρα
Ἕνας ἄντρας γυμνός
στ' ἀνοιχτό παράθυρο
ὄφις ἐγερτικός