Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

['Ατμός] ...


Ἄν καί δέν κόπασε
ἡ ἀφή, μνήμη
πώς σ' ἔχω