Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2007

Το ρέϊκι δεν είναι θρησκεία ούτε και αντιβαίνει σε κανένα θρήσκευμα και δεν χρειάζεται να πιστεύεις σ' αυτό για να λειτουργήσει. Ακουμπάς απλώς τά χέρια σου πάνω στο σώμα ενός ανθρώπου ή στο δικό σου κι αυτό "τρέχει".

Το ρέϊκι είναι αγάπη και σαν μιά μεγάλη αγκαλιά μας τυλίγει προστατευτικά και τρυφερά.